Môžem opustiť svoj tím a pripojiť sa k inému tímu?